سمیه پوربخشیان

استادیار دانشکده فنی و مهندسی

En

نام: سمیه پوربخشیان
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: s . p o u r b a k h s h i a n @ i a u r a m s a r . a c . i r
تلفن: 01155260535
آدرس: رامسر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر - کدپستی: 4691966434

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسي عمران- آب
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
ایران
1394
کارشناسی ارشد
مهندسي عمران- مهندسي رودخانه
دانشگاه شهید بهشتی
ایران
1387
کارشناسی
مهندسي آب
دانشگاه ارومیه
ایران
1383

دروس ارائه شده 6 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
استاتیک
طبقه دوم ساختمان آموزشی
304
یکشنبه
7.30-10.30
کارشناسی
پروژه تخصصی
اتاق گروه عمران
اتاق گروه عمران
یکشنبه و دوشنبه صبح
8-12
کارشناسی
دینامیک
طبقه دوم ساختمان آموزشی
304
یکشنبه
10.30-13.30
کارشناسی
مکانیک سیالات
ساختمان آموزشی
404
چهارشنبه
10.30-13.30
کارشناسی
هیدرولیک و آزمایشگاه
ساختمان آموزشی طبقه اول
204
دوشنبه
8-12
کارشناسی
ریاضیات عالی مهندسی
ساختمان آموزشی طبقه 4 ساختمان آموزشی
502
چهارشنبه
7.30-10.30
کارشناسی ارشد

مقالات علمی 17 مقاله

Title
Authors
Publication Date
Prediction of local scouring in braided rivers by stochastic modeling
S. Porbakhshian , M.R. Majdzadeh Tabatabaee, M.Pouraminian
5/8/2012
Conference
9th International Congress on Civil Engineering
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Isfahan University of Technology
Description
Stochastic modeling to Prediction of local scour depth on the basis river morphological changes in braided river
Porbakhshian, S. Majdzadeh Tabatabaee, M.R.
1/22/2013
Conference
9th international river engineering conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Seismic Vulnerability Evaluation of Historical Buildings by Performance Curves, Case Study for Ramsar Museum
Porbakhshian, S. and Pouraminian, M.
4/1/2013
Conference
Journal
Volume
6
Issue
6
Pages
774-781
Publisher
International Research Journal of Applied and Basic Sciences
Description
Seismic Behavior of Persian Brick Arches
Pouraminian, M. , Sadeghi,A . and Pourbakhshiyan, S
4/1/2014
Conference
Journal
Indian Journal of Science and Technology
Volume
7
Issue
4
Pages
Publisher
Description
Seismic Behavior Assessment of The Historical Tomb of Sheikh Shahab-edin Ahary
Pouraminian M, Pourbakhshian S, Khodayari R.
7/25/2014
Conference
Journal
Volume
4
Issue
4
Pages
382-389
Publisher
Journal of Civil Engineering and Urbanism
Description
SPSA Algorithm Based Optimum Design of Longitudinal Section of Bridges
Pourbakhshian, S. and Pouraminian,M.
9/1/2014
Conference
Journal
Indian Journal of Science and Technology
Volume
7
Issue
9
Pages
Publisher
Description
Admixing PET for the Safety of Earth Dams
Ahmadzadeh Toori, R. Pourbakhshian, S and Pouraminian, S.
12/1/2014
Conference
Journal
Indian Journal of Science and Technology
Volume
7
Issue
12
Pages
Publisher
Description
Evaluation of the Vibrational Properties of Three-Span Continuous Concrete Bridge by Dynamic Finite Element Method.
Pouraminian M., Amarlou M., Pourbakhshian S., Khodayari R.
1/25/2015
Conference
Journal
Volume
5
Issue
1
Pages
27-30
Publisher
Journal of Civil Engineering and Urbanism
Description
Experimental and Numerical Study of the Effect of PET Recycling Admixtures on Pore Water Pressure and Output Discharge in Homogeneous Earth Dams
Ahmadzadeh Toori, R. Pourbakhshian, S and Pouraminian, S.
1/25/2015
Conference
Journal
Journal of Civil Engineering and Urbanism
Volume
5
Issue
1
Pages
31-34
Publisher
Description
Stochastic Modeling to Prediction of River Morphological Changes
Pourbakhshian,S. Pouraminian, M.
6/1/2015
Conference
Journal
Indian Journal of Science and Technology
Volume
8
Issue
11
Pages
Publisher
Description
Investigating Stage Construction in High Concrete Arch Dams
Pourbakhshian,S. Ghaemain, M.
7/1/2015
Conference
Journal
Indian Journal of Science and Technology
Volume
8
Issue
11
Pages
Publisher
Description
The Shape Optimization of concrete arch dams considering stage construction
S.Pourbakhshian,S. Ghaemain, M. and Joghataie, A.
2/1/2016
Conference
Journal
Scientia Iranica
Volume
23
Issue
1
Pages
21-35
Publisher
Sharif University of Technology
Description
Shape Optimization of Arch dams using Sensitivity Analysis
Pourbakhshian,S. Ghaemain, M.
7/1/2016
Conference
Journal
KSCE Journal of Civil Engineering
Volume
20
Issue
5
Pages
1966–1976
Publisher
Springer
Description
بررسی تاثیر تعداد پلکانها و جانمایی لبه بر استهلاک انرژی در سرریز پلکانی لبه دار
آمنه محرابی، سمیه پوربخشیان
6/9/2017
Conference
شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
دانشگاه محقق اردبیلی
Description
سرریزهای پلکانی به دلیل استهلاک قابل توجه انرژی حاصل از جریان عبوری، از جمله سازه های هیدرولیکی مورد مطالعه در دهه های اخیر می¬باشند. موضوع مورد اهمیت در مهندسی هیدرولیک، افزایش میزان استهلاک انرژی با توجه به عوامل موثر بر آن می باشد.در این تحقیق به منظور شبیه سازی عددی جریان از نرم افزار Flow 3D ،و مدل آشفتگی RNG به منظور مدلسازی تلاطم و از آنالیز حجم سیال VOF برای تعیین پروفیل سطح آب استفاده شده است. مقایسه بین مدل های فیزیکی با تعداد پله های مختلف و تعبیه 3 نوع لبه به شکل های متفاوت در یک شیب ثابت انجام شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد، تعبیه لبه بر روی سرریز در مقایسه با سرریز بدون لبه، بر میزان استهلاک انرژی تاثیر داشته و نیز در هر یک از نوع لبه ها،با افزایش تعداد پله ها سرعت جریان در پایین دست سرریز کاهش یافته و میزان استهلاک انرژی افزایش می یابد.
تاثیر نوع و ضخامت خاکریز بر روی بلوک مهاری در اتصال خم افقی در لوله های تحت فشار مدفون
حامد حاجیعلی زاده، سمیه پوربخشیان، مجید پورامینیان
6/9/2017
Conference
شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
دانشگاه محقق اردبیلی
Description
یکی از راه¬های مهار نیروهای رانشی در اتصالات لوله¬های تحت فشار، استفاده از بلوک¬های مهاری می¬باشد. محاسبه بلوک مهاری به روش سعی و خطا انجام شده که این امری زمانبر و طولانی است. در این پژوهش با استفاده از زبان برنامه نویسی متلب، الگوریتمی مناسب جهت طراحی بهینه بلوک مهاری ارائه شده¬ است. محاسبات یکبار برای ضخامت خاکریز 1، 5/1 و 2 متر و و یکبار برای خاک¬های رس سخت شده، ماسه خشک و خاک معمولی تکرار شد، نتایج حاصل شده نشان دادکه الگوریتم طراحی شده کارایی خود را در طراحی بلوک مهاری بادقت بالا اثبات کرده است همچنین با افزایش ضخامت خاکریز روی لوله و وزن مخصوص آن مقدار حجم بتن مصرف شده در بلوک مهاری برای اتصال خم افقی کاهش می¬یابد و هرچه مقدار زاویه اصطکاک داخلی خاک کمتر باشد، میزان حجم بتن مصرفی در بلوک مهاری افزایش می¬یابد.
تخلیه رسوبات ته نشین شده در مخازن سدها به روش معلق کردن رسوب
علیرضا شمسی لاهیجانی، سمیه پوربخشیان
6/9/2017
Conference
شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
دانشگاه محقق اردبیلی
Description
عوامل غيرقابل پيش‌بيني در طول عمر بهره برداري از سدها، سبب ایجاد مشکلاتی در سدها می شود. عدم توجه و يا توجه كم به موقعيت ساختگاه سد و موقعيت بالادست و زمين‌هاي زراعي و غير‌ زراعي اطراف سد مي‌تواند از طول عمر مفيد سد بكاهد. بدين صورت كه انتقال رسوبات از اطراف به داخل مخزن مي تواند طول عمر مفيد مخزن را به شدت كاهش دهد و باعث از بين رفتن هزينه و زمان بسيار زيادي كه براي ساخت سد شده است بشود. اكثر محققان روش اجرايي كه براي مشكل رسوب زدايي پيشنهاد مي نمايند روش فلاشينگ بوسيله فشار آب مي باشد كه خود اين روش داراي مزايا و معايب بسياري است. در اين مقاله روش معلق كردن رسوبات پيشنهاد مي گردد كه بتوان هوا را بوسيله پمپهايي به داخل رسوبات منتقل نمود تا در مواقعي كه عمليات تخليه انجام مي گردد بتوان حجم بسيار بالايي از رسوبات را به پايين دست منتقل كرد. این روش با استفاده از نرم افزار FLOW-3d شبيه‌سازي شد و نتايج آن با روش فلاشينگ مقايسه گرديد و ملاحضه شد كه حجم رسوبات تخليه شده در روش پيشنهادي تقريبا 10 درصد بيشتر از روش فلاشينگ مي باشد.
کاربرد الگوریتم نوظهور بازی فوتبال در بهینه سازی اندازه تیر
عرفان آتش زمزم، مجید پورامینیان، سمیه پوربخشیان
2/17/2018
Conference
4th International Conference on Structural Engineering, At Tehran, Iran
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Today there are many algorithms to solve optimization problems. In the meantime, meta-heuristic algorithms have been faced with the popularity of researchers. Over the past three decades, there are many metaheuristic algorithms. The presentation of each of these algorithms may be randomly implemented by other researchers in solving various problems of science. The Football Game Algorithm (FGA) is also proposed as a new meta-heuristic algorithm based on simulating the behavior of football players during a game to find the best mode for scoring goals under the supervision of the coach. In the present research, for the first time, this algorithm has been investigated in civil engineering structures including cantilever beam as a benchmark structure and compared to the results of the powerful particle swarm optimization algorithm (PSO) and the constrained minimization ( fmincon) of the toolbox of MATLAB. Also, because of the random intrinsic nature of the algorithms used in the research, for the statistical study of the structure of the benchmark structure, 30 times have been performed to investigate the sensitivity of their response. The results show that in spite of the random nature of the algorithm, the objective function changes are not tangible. After optimizing the size of the benchmark structure, it was found that savings of 8% to 70% The computational time ability of the algorithm to determine the absolute optimal response and the lower sensitivity to the random nature of the algorithm is dependent on the features of the game play algorithm in relation to the particle swarm algorithm and optimization.

سوابق اجرایی 9 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
دبیر کمیسیون موراد خاص
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامسر
شهریور 1392
تاکنون
دبیر کمیته انضباطی
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامسر
شهریور 1392
تاکنون
عضو شورای فرهنگی
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامسر
شهریور 1392
تاکنون
دبیر کمیته انتظامی
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامسر
شهریور 1392
تاکنون
عضو کمیته اجرایی فن آوری اطلاعات و ارتباطات
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامسر
اردیبهشت 1395
تاکنون
معاونت آموزشی و دانشجویی
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامسر
شهریور 1392
تاکنون
معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامسر
شهریور 1394
تاکنون
مدیر گروه عمران
موسسه غیرانتفائی کسری رامسر
مهر 1388
بهمن 1389
رئيس هسته پژوهشي زنان
دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامسر
اردیبهشت 1390
اسفند 1394

جوایز و افتخارات 2 عنوان

عنوان
سال
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
1395
رتبه نخست مسابقات شفاهی قرآن و عترت«ع» در دانشگاه ازاد اسلامی واحد رامسر
1395

تالیف و ترجمه 1 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
هفت سال کنکور ارشد آزاد مهندسی عمران
انتشارات ساد
1389
تالیف

مقالات در نشریات 2 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
مدل تصادفی پیش بینی عمق آبشستگی بستر رودخانه شریانی براساس تغییرات ریخت شناسی رودخانه ها
مجله علمی پژوهشی آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد
1390
25
216
بررسی پایداری لرزه ای قوسهای آجری ایرانی
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
1391
42
49